Cüneyt E. Koryürek

Hakkında Yazılanlar

 

Aybars Hünalp

Show TV Spor Müdürü

“DANGALAKLIK HERKESİN ANAYASAL HAKKIDIR”

Cüneyt Ağabey değişik insandı. Cüneyt Ağabey’in yanında

olunabilecek her kimlikle bulundum. Gün geldi Gazeteci-

Halkla İlişkiler Ajansı sahibi penceresinden birbirimize baktık.

Gün geldi onun başkanı olduğu Atletizm Federasyonu’nda yönetici

sıfatıyla yer aldım. Gün geldi yanında çalışarak patronluğunu

tattım. Gün geldi ilişkilerimizi sorguladık. Hepsinden ayrı ayrı

keyif aldık, kimi zaman iş adına birbirimizi kızdırdık. Hepsini hafızamızın

ayrı bir köşesine ayrı bir dosya adı vererek kaydettik.

Cüneyt Ağabey ile aynı havayı soluyup da bir şey öğrenmemek

herkesin anayasal hakkı olmakla beraber (Rahmetli ara ara

“Dangalaklık herkesin anayasal hakkı” derdi) ondan öğrendiğim

en önemli şey iş takibiydi. Çektik dediğimiz faks mesajının karşı

tarafa ulaşıp ulaşmadığını kontrol edilmesi gerektiğinden, biriyle

yeni bir işe başlandığında kredi notunun 0’dan başlayarak zaman

içinde 10’a yükseltilmesi yerine, 10’dan başlayarak geriye gitmesine

kadar iş hayatı için gerekli bir sürü şeyi ondan öğrendim.

Kendi adıyla birlikte anılmasından büyük zevk aldığı Delta

Ajans’ın yaşaması belki en büyük arzusuydu ama olmadı. Şahıs

şirketlerinin ömrü de ne yazık ki sahipleriyle bağlantılı oluyor.

Pek çok anım olan Delta Ajans’ın 35. kuruluş yıldönümüne gidemememden

ötürü üzülmüş, sonra da kendi isimlendirmesiyle CEK’in gönlünü almıştım.

Pek çok sırrı paylaştık.Gün geldi kendiçocuklarımızı çekiştirdik. Şimdi sevindiğim nokta, son zamanlarında.Cüneyt Ağabey’in projelerine katılma fırsatı bulan oğlum

Barlas Hünalp’in, Cüneyt Ağabey’in en çok değer verdiği varlıklardan

biri olduğunu bildiğim oğlu Mehmet C. Koryürek ile birlikte

bu ölümsüz eseri ortaya çıkarması oldu.

Şu anda masamın yanında duran ve Cüneyt Ağabey’in

ofisinden vefat sonrası aldığım “Life is not a word it is a

sentence.”(Yaşam bir kelime değil, bir cümledir.) yazılı çerçeveye

bakarak hafif de olsa gözlerim dolarak yazıyorum.

Nur içinde yat Cüneyt Ağabey... Gitmeden ölüm ilanını bile

hazırlamıştın. Ebedi istirahatını rahat yap.