Cüneyt E. Koryürek

Hakkında Yazılanlar

Ayşe Cebesoy Sarıalp
Türk-Amerikan Üniversiteliler Derneği ve
Üniversiteliler Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Müdürü

Türk sporunun özellikle bilimsel açıdan ilerlemesi için her
türlü tetkiklere eğilmiş, değerli bir araştırmacı ve döneminin
sayılı atletlerinden olan merhum Cüneyt Koryürek, aynı
zamanda eşim rahmetli Ruhi Saralp’in yakın dostuydu. 1948
Londra Olimpiyadlarında Sarıalp’in “Üç Adım Atlama”da dünya
üçüncüsü olduğu zaman, bir ölçüm hatasının söz konusu olduğunu,
yaptığı araştırmalarla ortaya çıkarmıştı.
Rahmetli Koryürek, sporun her dalının tıp ilminin ışığında
yapılmasını tıpkı rahmetli Sarıalp gibi hararetle savunmuştur.
Kendisine Tanrı’dan rahmet diler, açtığı yolu pek çok gencin izlemesini
candan dilerim.